Condiţii de închiriere

1.Locul executării contractului este punctul de activitate din mun. Chişinău, str.Burebista 17a, of.203

2. Termenul minim de închiriere a automobilului constituie 1 zi ( 24ore).

3. Pentru închirierea unui automobil clientul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (buletinul de identitate sau paşaportul) şi permisul de conducere.

4. Garanţia (gajul) pentru oricare automobil constituie 50 - 300 Euro. Compania garantează returnarea gajului clientului la întoarcerea maşinii.

5. Vîrsta minimă admisibilă a clientului este 21 de ani.

6. Rezervarea automobilelor este valabilă doar la bronarea prin arvună. Suma minimă a arvunei constituie 50 Euro. Valoarea arvunei intră în costul chiriei

7. Achitarea pentru serviciile de chirie se efectueaza in numerar sau prin transfer.

8. Acceptam spre plata cardurile VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

9. În cazul în care automobilul va fi livrat la aeroportul internaţional Chişinău, locatarul achită serviciul de livrarea în suma de 200 lei în timpul zilei (08:00–17:00) şi 300 lei în timpul nopţii (17:00–08:00)

10. Locatorul are dreptul la discreţia sa, să accepte primirea automobilului în stare murdară însă în acest caz locatarul, pentru curăţire/spălare, va achita suplimentar suma de 150 lei pentru automobile simple; 200 lei pentru automobile SUV; 250 lei pentru automobile Vito; 300 lei pentru autocamioane

11. Locatarul se obligă să nu utilizeze automobilul în calitate de TAXI sau pentru instructaj auto,în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 3000 lei

12. Locatarul se obligă să nu participe cu automobilulla curse auto(drift), testări sau la întreceri sportive,în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 3000 lei

13. Locatarul se obligă să nu depăşească viteza maximă de 150km/h, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 2000 lei pentru depăşire a acestei limite de viteză

14. Locatarul se obligă să nu fumeze în automobil şi să nu permită nici altor persoane, în caz contrar, dacă la restituirea automobilului va fi miros de tutun(ţigară) în interior, va achita suma de 1000 lei pentru curăţare

15. Locatarul se obligă să nu repare automobilul fără acordul locatorului, în caz contrar va achita o penalitate de 3000 lei

16. Locatarul se obligă să facă reparaţiile doar la un autoservice autorizat, în dependenţă de marca automobilului închiriat şi doar cu acordul locatorului, în caz contrar va achita penalitate a in mărime de 3000 lei şi plus suma necesară pentru a face repetat reparaţiile la un autoservice autorizat

17. În cazul în care motorul automobilului s-a defectat din cauza pătrunderii apei în motor, locatarul este obligat să repare integral prejudiciul material cauzat

18. Locatarul se obligă să nu dea în folosinţă automobilul unor terţi (oneros sau gratuit), de cît cu acordul scris al locatorului, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 2000 lei

19. Locatarul se obligă să utilizeze doar benzina de marca A-95 (euro Premium) sau euro diesel, în dependenţă de cerinţele automobilului

20. Locatarul, în cazul în care nu achită în termen chiria, este obligat să achite penalitate în mărime de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere din suma neachitată în termen

21. Dacă locatarul nu restituie automobilul închiria t la data şi ora stabilită în contract, acesta este obligat să achite plata chiriei pentru toate zilele în care a reţinut automobilul peste termenul de locaţiune

22. În cazul în care locatarul întârzie să restituie automobilul, pentru fiecare oră de întârziere va achita o penalitate în mărime de 25 % din valoarea chiriei pentru o zi. Această penalitate se calculează pentru cel mult trei ore consecutive de întârziere. În cazul în care locatarul a depăşit peste trei ore timpul restituirii automobilului, va achita o penalitate în mărime egală cu valoarea chiriei pentru o zi.

23. În cazul în care, în perioada locaţiunii, automobilul va fi luat de către poliţie la parcare, locatarul va plăti locatorului o penalitate în mărime de 3000 lei. Această penalitate nu eliberează locatarul de plata amenzilor stabilite de organele de drept şi nici de plata pentru parcare

Pentru a vizualiza toate condiţiile de închiriere, descărcaţi un contract de locaţiune

­Обратный звонок

Мы перезвоним через 5 минут.

Быстрый заказ

Comandă rapidă

­Comandă un apel

Vă vom suna înapoi în 5 minute.

Quick order

­Back call

We will call you back in 5 minutes.